هپی میل برگر

همبرگر+سیب زمینی+نوشیدنی+جایزه

هپی میل چیکن

چیکن کباب شده+سیب زمینی+نوشیدنی+جایزه

ساندویچ فیلادلفیا

نان مسحب، چیکن، استیک، کاهو، قارچ تفت داده، کره، سس تریاکی، پنیر تست

دبل اسپایسی

شنیسل اسپایسی، بیکن مرغ و گوشت، پنیر تست، چیکن کباب شده، سس مخصوص

میت کوردن

نان باگت+استیک کباب شده+سینه مرغ کباب شده+ژامبون مرغ تنوری+خیارشور+قارچ +گوجه+سیب زمینی+پنیر تست

سوپریم

نان باگت+سس مخصوص+سینه اسپایسی+قارچ+خیارشور+استیک کباب شده+گوجه+پنیر تست+کاهو

رویال برگر

نان مک+گوشت همبرگر+ژامبون گوشت+پنیر تست+کاهو+گوجه+خیارشور+قارچ

هالوپینوبرگر

 نان مک، گوشت همبرگر، کاهو، گوجه، فلفل هالوپینو

اسموکی برگر

نان مک، گوشت همبرگر، سس باربیکیو، گوجه، خیارشور

استیک ویژه

نان مک، فیله گوساله کباب شده، گوجه، پنیر تست،کاهو

چیکن گریل

نان مک، سینه مرغ کبابی، گوجه، خیارشور، پنیر تست، کاهو

سوپرساندویچ اسپایسی

نان مک+فیله مرغ سوخاری تند+گوجه+خیارشور+ژامبون مرغ+پنیر تست+کاهو

سوپر ساندویچ نرمال

نان مک+فیله مرغ سوخاری+گوجه+خیارشور+ژامبون مرغ+پنیر تست+کاهو

مسحب

نان برکات، فیله مرغ سوخاری تند، گوجه، کاهو، سس مسحب، سیب زمینی