نودل سبزیجات

نودلیت+بروکلی+کدو+بادمجان

دومینو

فیله مرغ+پنیر گودا+گوجه گیلاسی

لازانیا گوشت

گوشت گوساله+قارچ+فلفل دلمه+سس قارچ

فتوچینی

فتوچینی+شنیسل مرغ+فلفل دلمه+قارچ+سس مخصوص شف

پنه مخصوص

فیله گوساله+پاستا+سس قارچ+سس مخصوص شف+بیکن گوشت

پنه آلفردو

شنیسل مرغ+پاستا+قارچ+سس قارچ

فیله مینیون

فیله گوساله+سس قارچ+سیب زمینی+هویج+بروکلی+ذرت+فلفل دلمه

تورنادو

فیله گوساله+سس دودی+سیب زمینی+هویج+بروکلی+ذرت+فلفل دلمه

استیک مرغ

شنیسل مرغ+سس قارچ+سیب زمینی+هویج+بروکلی+ذرت+فلفل دلمه

استیک مخصوص

فیله گوساله+سس قارچ+سیب زمینی+هویج+بروکلی+ذرت+فلفل دلمه

استیک شف

فیله گوساله+پنیر فتا+سس برنز+سیب زمینی+هویج+بروکلی+ذرت+فلفل دلمه

چیکن استراگانوف

شنیسل مرغ+قارچ+سس قارچ+فلفل دلمه+سیب زمینی+پنیر مخصوص

بیف استراگانوف

فیله گوساله+قارچ+سس قارچ+فلفل دلمه+سیب زمینی+پنیر مخصوص