انتخاب شعبهنوع رزرو
رزرو میز (انتخاب غذا در رستوران)
رزرو غذا(انتخاب غذا قبل از آمدن به رستوران)

مشتریان گرامی با فرا رسیدن ماه محرم و صفر تا تاریخ 98/8/8 رزرو تولد و مراسم صورت نمیگیرد

حداقل مبلغ قابل پرداخت 50000 تومان

هزینه ی رزرو از فاکتور شما کسر خواهد شد


تصویر امنیتی


شرایط رزرو را مطالعه کرده ام